โอนรายชื่อเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ...

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงา...

เพิ่ม ย้าย หรือนำเข้ารายชื่อติดต่อ - Android - รายชื่อ ...

คุณย้ายรายชื่อติดต่อจากบัญชีอื่นมายังบัญชี Google ได้. การย้ายรายชื่อติดต่อเป็นการลบรายชื่อนั้นจากบัญชีต้นทาง

ข้าราชการ - forest

– แบบบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(แบบ1- 4) ตุลาคม – แบบ pm 3/1; พนักงานราชการ

หนังสือเวียน - สำนักงานการเจ้าหน้าที่ …

Mar 02, 2015· จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งยืนยันราย ...

ธนาคารในสหรัฐอเมริกา | bankofamericasuc

ธนาคารในสหรัฐอเมริกามีหลายธนาคาร เช่น Bank of America, US Bank, Well Fargos และอื่นๆ ฯลฯ ในแต่ละรัฐจะมีทั้งธนาคารใหญ่ๆ และธนาคารท้องถิ่นที่ชื่อของธนาคารอาจไม่ ...

รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

สร้างนโยบาย วางแผนงาน จัดการดูแลสายงานที่ได้รับมอบหมาย ...

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

และ สมาชิกสามารถ ส่งหลักฐานการโอนกลับมายังสหกรณ์ฯ ได้ทุกช่องทาง ID : prdsc 02-618 7055, 065-504-2648

กองการเจ้าหน้าที่ - DLA

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง ...

สำนักการเจ้าหน้าที่

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ...

สำนักเลขานุการกรม ฝ่ายเจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอโอนหรือขอย้ายข้าราชการ …

Oct 28, 2020· ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอโอนหรือขอย้ายข้าราชการ เพื่อ ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครการรับย้าย - รับโอนข้าราชการ …

Apr 28, 2021· ประกาศรายชื่อผู้สมัครการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1698)

รายชื่อเจ้าหน้าที่ตามฝ่าย - เรือนจำกลางเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล. ตำแหน่ง. 1. นายพิจิตร เม็งราย. นักทัณฑวิทยาชำนาญการ. 2. นายสีมา จินะสา. นักวิชาการอบรมฯ ชำนาญการ. 3. นายมาลัน กันตีวงค์

รายชื่อเจ้าหน้าที่ - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ …

เลือกไซต์นี้. หน้าแรก. รายชื่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ – กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น; คลังเก็บ. มีนาคม 2021; กุมภาพันธ์ 2021; มกราคม 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ...

คลิกด้านล่าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบ ...

ประกาศเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการ

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ ...

โจ ไบเดน ประกาศรายชื่อ ครม. เตรียมพร้อมเข้ารับตำแหน่ง ...

Nov 25, 2020· โจ ไบเดน ประกาศรายชื่อ ครม. เตรียมพร้อมเข้ารับตำแหน่ง

หน้าหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นครศรีธรรมราช

Apr 20, 2016· รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น : …

"โจ ไบเดน" เตรียมประกาศรายชื่อครม.สัปดาห์นี้ : PPTVHD36

Nov 23, 2020· "โจ ไบเดน" เตรียมประกาศรายชื่อครม.สัปดาห์นี้ โดย PPTV Online เผยแพร่ 23 พ.ย. 2563

แบบฟอร์มแจ้งรายช ื่อเจ้าหน้าที่ที่ลาออก หรือโอนย ้าย

ที่สธ ..... f-di1-4 (0-03/07/60) หน้า 1/1 แบบฟอร์มแจ้งรายช ื่อเจ้าหน้าที่ที่ ...

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่ง ...

รายชื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

1. นายแพทย์สมภพ: นิลเพชร์พลอย: 2. นายแพทย์จุลภัทร: ยศสุนทรากุล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ...

สภากาชาดไทย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปิดรับสมัครสอบ ...

Apr 16, 2021· สั่งประมวลผลรายชื่อผู้บริจาคโลหิตครบ 50, 75, 100 ครั้ง ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, โรงพยาบาลที่เป็นสาขาบริการโลหิตแห่งชาติใน ...

Home []

การกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560. เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลระบบและบริการการชำระเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล …

กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร (21 พ.ค. 2564)

กองการเจ้าหน้าที่ - กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน. 23 เมษายน 2564 / 21:26 น.

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ...

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ...

ระบบรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาควิชาการ (ข้อเขียน) ในการคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอน ...

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (CPLO)

120 ปี กรมที่ดิน 17 กุมภาพันธ์ 2564 "บริการดี ไม่มีทุจริต" // สำนักงานที่ีดินจังหวัดชลบุรี Chonburi Provincial Land Office โทร (TEL) : 038-285445-6 โทรสาร (FAX) : 038-285447 // ร้องเรียนร้องทุกข์ ...

รายงานสรุปความเคลื่อนไหวและบรรจุแต่งตั้ง - กองการ ...

รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ตารางเรียกบรรจุ รายงานสรุปคำสั่ง • คำสั่งย้ายข้าราชการ • คำสั่งบรรจุและ ...

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า

- ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 78/2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำ ...

การให้บริการ - สำนักงานการเจ้าหน้าที่ …

เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายชื่อเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของ ธปท.

รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจ คู่มือสำหรับประชาชน (พรบ ระบบการชำระเงิน) การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Payment

มาตรฐานประจำตำแหน่ง – สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ …

มาตรฐานประจำตำแหน่ง ประกาศมาตรฐานประจำตำแหน่ง (ฉบับที่13) พ.ศ. 2562 ประกาศมาตรฐานประจำตำแหน่ง (ฉบับที่12) พ.ศ. 2562 ประกาศมาตรฐานประจำตำแหน่ง (ฉบับที่11 ...

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร | มุ่งมั่นบริการ ทีม ...

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.15 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ...

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อบันทึก ... รายสัปดาห์, และรายเดือน 16.ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน17.และงานอื่นๆ ...